Visselblås

Rapportera allvarliga misstankar
För Sabis är det viktigt att ständigt motverka all form av korruption, lag- och miljöbrott, trakasserier och diskriminering. Därför finns det möjlighet för vem som helst att rapportera misstankar om missförhållande på Sabis som är av samhällsintresse via “Visselblås”. Vi är tacksamma om du hjälper oss med detta!

Det här kan du rapportera

För att ständigt motverka all form av korruption, lag- och miljöbrott, trakasserier och diskriminering finns det möjlighet för vem som helst att rapportera misstankar om missförhållande på Sabis som är av samhällsintresse. Via visselblås kan du vara anonym och Sabis får inte veta vem som gjort ärendet.

Via Visselblåsningen kan du rapportera personer på Sabis i ledande ställning eller nyckelposition som du misstänker har begått allvarliga oegentligheter eller missförhållanden, till exempel:

  • Ekonomisk brottslighet, som givande och tagande av muta eller förfalskning
  • Korruption, till exempel om en nyckelperson eller person i ledande ställning på Sabis missbrukar sin position
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Allvarliga miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • >>Rapportera din misstanke här

    – du är anonym!

    Vi använder oss av en visselblåsarfunktion via systemet &frankly. Du har möjlighet att vara helt anonym och vi har ingen möjlighet att spåra vem som lämnat ärendet, processen är enkel och trygg. Följ instruktionerna via länken. Glöm inte att spara ditt ärendenummer och lösenord för att komma åt ärendet i efterhand. Det behöver du för att se status på ditt ärende. Inom 7 dagar efter att du skickat in ditt ärende kommer du att få återkoppling.